logo

Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy to cena pieniądza innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, będzie to informacja, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, żeby kupić jednostkę waluty obcej. DEWALUACJA - Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (obniżka wartości pieniądza konkretnego państwa, w ...

Bardzo trudne życie naszego fintechu. Tylko niektórzy są w stanie zarabiać.

Wyniki przeprowadzonych badań były pokazane w trakcie 28. Forum Ekonomicznego w Krynicy. Wzięło w tym wydarzeniu udział wiele podmiotów obecnych w sektorze finansów w oparciu o innowacyjne technologie. O fakcie, z jakiego powodu lokalnym fintechom daleko do statusu rekinów biznesu, debatowano w czasie części ...