logo

Czy aktualnie osiągniemy wzrost czy spadek PKB?

Określanie wzrostu PKB jest skomplikowanym oraz niełatwym zadaniem. Potrzebuje uwzględnienia nie tylko różnorodnych elementów ekonomicznych, ale też cech społecznych, politycznych, jak i nawet kulturowych. W związku z czym wzrost gospodarczy próbuje się opisać za pomocą uniwersalnych wskaźników. ...