logo

Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy to cena pieniądza innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, będzie to informacja, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, żeby kupić jednostkę waluty obcej. 

DEWALUACJA – Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (obniżka wartości pieniądza konkretnego państwa, w stosunku do kursów innych walut. Jej zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, gdyż czyni ona wykonane przez nich towary tańszymi za granicą. Skutki dewaluacji są krótkie, gdyż wpływają na wzrost poziomu inflacji (drożeją produkty importowane). Ponadto dewaluacja zrobiona w jednym państwie, skłania inne państwa, będące ważnymi partnerami w handlu, do wykonania dewaluacji w celu uchronienia prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko pogorszenia siły nabywczej pieniądza. Na rynku lokalnym deprecjacja objawia się ograniczeniem liczby produktów i usług, jakie można kupić za odpowiednią kwotę. Najczęściej będzie ona efektem inflacji. Na rynku zagranicznym przy warunkach ruchomego kursu walutowego deprecjacja objawia się obniżeniem wartości konkretnej waluty w odniesieniu do konkurencyjnych walut. Zjawiskiem przeciwnym w tym przypadku jest aprecjacja waluty.

APRECJACJA – przyrost wartości produktu albo uslugi. Termin stosowany szczególnie w odniesieniu do wzrostu wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej w przypadku płynnych wartości walut (będzie on on regulowany przez rynek). Oznacza przyrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja waluty jest często efektem deflacji. W systemie niezmiennego kursu pieniądza zwiększenie wartości waluty krajowej zwie się rewaluacją.Pozytywnym efektem aprecjacji jest poprawa siły nabywczej jednostki walutowej krajowej, ograniczenie wydatków obsługi zadłużenia zagranicznego oraz osłabienie presji inflacyjnej poprzez spadek wartości dóbr importowanych. Złe skutki aprecjacji to osłabienie cenowej konkurencyjności dóbr idących na eksport i podniesienie kosztów realizacji prac w odniesieniu do wartości pracy poza granicami.Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji staje się deprecjacja.Możliwość komentowania jest wyłączona.