logo
FINANSE

Czym jest kurs walutowy? Jakimi rzeczami się różni deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy to cena pieniądza innego kraju wyrażona w walucie krajowej. Innymi słowy, będzie to informacja, jak dużo jednostek pieniędzy krajowych należy wydać, żeby kupić jednostkę waluty obcej. DEWALUACJA - Zrealizowana z inicjatywy władz monetarnych (obniżka wartości pieniądza konkretnego państwa, w ...